close
تبلیغات در اینترنت
جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا
loading...

کافه اینترنتی

جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا من میترسماز کسی که تمام مرا بلد استتمام پستی و بلندی ام را می داندو نقطه ی مجهولی برایش وجود نداردمن میترسماز کسی که تار و پودم را می شناسداو می داند چطور میتواند مرا از بین بِبَرداو مهارت شکنجه دادن من را به طُرُق اولی از بَر استتنها اوست که میتواند با چند حرکت کوچک رگهایم را خشک کندنفسم را تنگ بیاوردو سفیدی چشمانم را سرخ کند..من میترسماز کسی که بی نیاز از اذن دخول استاو…

جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

Modir بازدید : 40 یکشنبه 15 فروردين 1395 : 0:54 نظرات ()

جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

 • جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  من میترسم
  از کسی که تمام مرا بلد است
  تمام پستی و بلندی ام را می داند
  و نقطه ی مجهولی برایش وجود ندارد
  من میترسم
  از کسی که تار و پودم را می شناسد
  او می داند چطور میتواند مرا از بین بِبَرد
  او مهارت شکنجه دادن من را به طُرُق اولی از بَر است
  تنها اوست که میتواند با چند حرکت کوچک رگهایم را خشک کند
  نفسم را تنگ بیاورد
  و سفیدی چشمانم را سرخ کند
  ..
  من میترسم
  از کسی که بی نیاز از اذن دخول است
  او حتی ترسهایم را حفظ است بی آنکه انگشتان سردم را در دستانش گرفته باشد..و لرزش خفیفشان را شمرده باشد..
  من میترسم
  از مشامی که عطر تنم را می شناسد
  من میترسم
  از کسی که میتواند به بدترین شکل مرا زخمی کند..
  من میترسم..

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  کمترین فاصله از
  دشمنی تا دوستی، یک “لبخند”
  از توقف تا پیشرفت، یک “حرکت”
  از عداوت تا صمیمیت، یک “گذشت”
  از شکست تا پیروزی، یک “شهامت”
  از عقبگرد تا جهش، یک “جرأت”
  از نفرت تا علاقه، یک “محبت”
  از صلح تا جنگ، یک “جرقه”
  از آزادی تا زندان، یک “غفلت”
  و از جدایی تا پیوند، یک “قدم” است

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا
  من اگــر مرد بودم،
  دست زنی را میگرفتم؛
  پا به پایش فصل ها را قدم میزدم؛
  و برایش از عشق و دلدادگی میگفتم؛
  تا لااقل یک دختر در دنیا از هیچ چیز نترسد!

  شما زن ها را نمی شناسید!
  زن ها ترسو اند؛
  زن ها از همه چیز می ترسند؛
  از تنهایی،
  از دلتنگی،
  از دیروز
  از فردا،
  از زشت شدن،
  از دیده نشدن،
  از جایگزین شدن،
  از تکراری شدن،
  از پیر شدن،
  از دوست داشته نشدن،
  و شما برای رفع این ترس ها،
  نه نیازی به پول دارید
  نه موقعیت
  و نه قدرت
  نه زیبایی
  و نه زبان بازی!

  كافیست فقط حریم بازوانتان راست بگوید!
  كافیست دوست داشتن و ماندن را بلد باشید!

  تقصیر شما بود كه زن ها آن قدر عوض شدند!

  وقتی شما مردها شروع کردید به گرفتن احساس امنیت، زن ها عوض شدند!

  آن قدر که امنیت را در پولِ شما دیدند!
  آن قدر که ترس از دوست داشته نشدن را، با جراحی پلاستیک تاخت زدند!
  و ترس از تنها نشدن را
  با بچه دار شدن!
  وَ وَ وَ . . .

  “””””” عشق ورزیدن و عاشقی کردن ، هنر مردانه است “”””””

  وقتی زن ها شروع می کنند به ناز خریدن و ناز کشیدن،
  ” تعادل دنیا به هم می خورَد

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  تو زن ها را نمیشناسی…آنها یک حافظه عجیب برای نگهداری وقایع عاشقانه دارند…

  هیچکدام از حرف هایت یادشان نمیرود حتی می توانی تشریح لحظه ای را که با یک جمله ات دلشان شکست با جزییات دقیق، دو سال بعد از دهانشان بشنوی…

  وعده ها و قول هایت را طوری یادشان می ماند که هیچ رقمه نتوانی زیرش بزنی…

  ساعت و روز دقیق اولین دوستت دارم گفتنت لباسی که در اولین قرار ملاقاتتان به تن داشتی لرزش انگشتانت وقتی برای اولین بار دستشان را گرفتی حالت چشم هایت وقتی اولین دروغ را از تو شنیدند…

  حتی به راحتی می توانند بگویند فلان دروغ را فلان روز گفته ای و واقعیت ماجرا را از خودت بهتر توضیح میدهند…

  می دانی زن ها موجوداتی هستند که در عمق رابطه شنا می کنند و تو شناگر ماهری هستی که وانمود می کند شنا در سطح آب را دوست دارد و هر از گاهی هم به خیال خودش زیرآبی میرود…

  زن ،بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی “آسمان” است پرواز را بیاموز.

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  محبوب من

  از دوست داشتنم می ترسد..

  از داشتنم می ترسد..

  از نداشتنم هم می ترسد…

  با اینهمه اما..

  مبادا گمان کنید مَردِ شجاعی نیست…

  وطنش بودم اگر

  به خاطر من می جنگید…

  و مادرش اگر

  به خاطرم

  جان …

  من اما

  هیچ کسش نیستم…

  من

  هیچکسش هستم..!

  رؤیا شاه حسین زاده

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  دیوانگی بد نیست

  برای یک بار هم که شده

  دیوانه تر از من باش !

  و بگذار چنان گم شوم در تو

  چنان گم شوی در من

  که یکی دیده شویم از بالا

  و خدا خیال کند

  یکی از ما دو نفر را گم کرده است

  بگذار تعجب کند از حواس پرتی اش

  و باورش شود زیادی پیر شده

  و جهان را به ما بسپارد..

  مهدیه لطیفی

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

   ﺯﻥ ” ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ” ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ !

  ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﺮد !

  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ… ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﻄﻠﻖ…

  ﺷﻬﺮﻩ ﺗﻮﮐﻠﯽ

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  دنیـا را وارونـه می خـواهم

  آدم ها را

  اتفاق ها را

  نرسیدن ها ، نتوانستن ها ، نخواستن ها را نیز

  دلم می خواهد رویــاها از سر و کول هم بالا بروند

  مردمان بخندند از ته دل

  می خواهم هر کسی دست دراز کند و…

  ستـاره ی خودش را بــچیند از آن بالا

  می خواهم سر به تنِ هیچ غُــصه ای نـباشد

   جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  جدیدترین و عاشقانه ترین نوشته های با معنا

  باران
  خیال توست
  می آید ،شدید می شود ،صورتم را خیس می کند …

  باران ؛
  آمدن توست
  همه را عاشق می کند …
  باران ؛
  نگاه توست
  زیرش که باشی تب می کنی …

  باران؛
  پیراهن توست
  بویش تا مدت ها همه را دیوانه می کند …

  باران؛
  داغ توست
  سیگار می خواهد…
  باران…
  بگذریم …
  باران گریه ی من که نیست
  بند می آید …

  مطالب مرتبط:

  متن و شعر پر احساس عاشقانه 2016

  جملات و عکس نوشته های عاشقانه

  عاشقانه ترین شعرهای جدید و پر احساس

  اس ام اس عاشقانه برای روزهای برفی

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 124
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 54
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 60
 • بازدید ماه : 301
 • بازدید سال : 301
 • بازدید کلی : 15,827
 • کدهای اختصاصی
  طراحی کارت ویزیت
  دختر خاص مغرور
  کافه اینترنتی
  فان گذر
  تیکه های باحال
  تبلیغ پارسی
  پی سی صدا
  راک شرقی
  پی سی دانلود
  دانلود ویدئو
  تبادل لینک رایگان
  سامسونگ گلکسی
  پدرو رودریگز
  جی بی پوز
  معرفی گل و گیاه
  وب آق حسین
  شکلک کده
  آی تی سنتر
  درباره پسر ها
  پارس تیتراژ
  آب نیست
  وب نوشت عاشقانه
  ستاره بازی
  خاطرات شب یلدا
  بدو عکس
  ایرانسل رایگان
  مروا کامپیوتر
  فایل کده
  تی تی لینک
  شهر کوچک زیبا
  ایران کلید
  دلنوشته های من
  وبسایت پویا
  سر بلاگ
  همه با هم
  تفرجگاه ایران
  98 کلوب
  تفریح و سرگرمی
  سرگرمی
  گیگ دی ال
  کلوپ سرگرمی
  جکستان
  جعبه من
  کندار دانلود
  وبسايتی برای همه
  انصاری
  لینک زیاد
  بيشتر بدانيم
  جکستان شکرستان
  اخبار علم و دانش
  ایران ورک مارکت
  ایران پیکس
  کلبه محبت
  تاپ دانلود
  آخرین امید
  معرفی درختان میوه
  مسیج عشقولانه
  ایران وب دیتا
  ورزشکده
  رادیکال 24
  من تنها
  باران
  ایران پیکسل
  شهر سبز
  آموزش طراحی
  مجله تفریحی
  دانلود رایگان
  جک برای تو
  تنهاترین مرد زمین
  فروشگاه بازی
  نرم افزار رایگان
  سخت افزار جدید
  والپیپر زیبا
  دانلود ما
  پرتو وب
  بهزاد پکس
  دانلود
  پورت 20
  مجرمان بی گناه
  دیوار
  لینک 88
  درهم و برهم
  کتابخانه
  دانلود جدیدترینها
  لینک دانلود
  گیتار در آتش
  ابر دانلود
  وبلاگ
  محمد خلج
  دانلود سریع
  من و خدا
  طراحی میلاد
  کدبانو
  دانلود منیجر
  برترین وب
  نت مارکت
  بهترینم تویی
  استاد نجفی
  کلاس آنلاین ما
  عصر دانلود
  انیمیشن قدیمی
  آبادانیها
  گروه
  دانلود آهنگ جدید
  شب
  تفریحستان
  پساپس
  دانلود فیلم جدید
  دانلود جدید
  اطلاعات کامپیوتری
  آقای مصطفوی
  عشق یکطرفه
  خندانده
  فایلهای 2015